Högläsningsbok

Idag har vi lästa färdigt och diskuterat vår högläsningsbok Elvis Karlsson.

Barnen fick rita en bild på hur dom tror att Elvis ser ut, sen skriva någonting om boken.