Hälsoprojekt / Dans

Fredag 12/1 startar dans för hälsa. Elever i år 6 och 7 är inbjudna att delta på sin Elevens Valtid. I år 4-6 finns fotbollsträning och nu inleder vi en ny hälsofrämjande aktivitet. Handledare är Tove Bergström och samlingarna är i danssalen på ÖG.

Lunchen är för alla som ska deltaga kl 11.20, därefter promenerar alla tillsammans med pedagog kl 11.45 från ÖP. Tove hälsar att det är bra om man tar med bekväma kläder för dansen. Aktiviteten är slut kl 13.30.