Fysik, matematik och lite allmän information år 8

I fysik läser vi om Energi.

v.11 fredag blir det Debatt t ex för och emot Vindkraftverk.

v.12 torsdag blir det fysikprov på detta område Energi

I matematik

Läser vi om bråk och procent. Vill gärna påminna alla att eleverna ska två ggr i veckan göra färdighetsträning a’la 5min. Kanske något man kan göra tillsammans med sitt barn.

Allmänt

v.11 torsdag får vi besök av Syv som ska ge dem lite information om deras kommande gymnasieval.

v.12 måndag sista dagen att lämna in praolapp – eleverna är ute på prao v.17

v.12 fredag är det Studiedag sedan blir det påsklov och vi ses igen v.14 tisdag