Fysik år 9 samt Np i Kemi

Just nu läser vi fysik om Energi,

måndag v.11 blir det Debatt t ex för eller mot kärnkraft. Sedan torsdag 22/3 Blir det fysikprov på energi området.

v.12  måndag blir det nationelltprov i Kemi laboration

v.15  onsdag forts Nationellprov i kemi med del A1 A2 och A3