Fritids 18/19

Hej alla fritidsföräldrar.

Ikväll är det föräldramöte för F-3. Under kvällen kommer det också att komma information från oss på fritids. Det finns även en fritidsbroschyr ni kan få under kvällen.

Broschyren finns även här nedan och under fliken fritidsblanketter.

Fritids 18:19

Mvh fritidspersonalen.