Från laborationen idag

Diskutera hemma – vad betyder lika löser lika?