Föräldramöte för år 9 föräldrar

Välkomna tillbaka efter sommarlovet

Vi vill bjuda in er föräldrar till år 9 till föräldramöte

Måndagen den 10 sept kl18-19

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!