Provdatum för de nationella proven årskurs 9.

2017

Vecka 45-50. 6/11-15/12, svenska delprov A.

Vecka 45-50. 6/11-15/12, engelska delprov A.

Vecka 45-50. 6/11-15/12, matematik delprov A

2018

Vecka 11. Tisdag 13/3, svenska delprov B.

Vecka 11. Torsdag 15/3, svenska delprov C.

Vecka 15. Onsdag 11/4, biologi/fysik/kemi delprov A1+A2+A3

fr.o.m. vecka 11. Icke tidsbunden, biologi/fysik/kemi delprov B.

Vecka 16. Onsdag 18/4, SO delprov A

Vecka 16. Fredag 20/4, SO delprov B.

Vecka 17. Tisdag 24/4, engelska delprov B.

Vecka 17. Torsdag 26/4, engelska delprov C.

Vecka 19. Måndag 7/5, matematik delprov B+C

Vecka 19. Onsdag 9/5, matematik delprov D.

Provdatum för de nationella proven årskurs 6.

2017

Vecka 45-50. 6/11-15/12, svenska delprov A

Vecka 45-50. 6/11-15/12, matematik delprov A

Vecka 45-50. 6/11-15/12, engelska delprov A

2018

Vecka 6. Tisdag 6/2, svenska delprov B1+C1.

Vecka 6. Torsdag 8/2, svenska delprov B2+C2.

Vecka 15. Tisdag 10/4. matematik delprov B+C.

Vecka 15. Torsdag 12/4, matematik delprov D+E.

Vecka 18. Onsdag 2/5, engelska delprov B.

Vecka 18. Fredag 4/5, engelska delprov C.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

2018

Ämnesproven i matematik och svenska i årskurs 3 ska genomföras under perioden
12 mars – 18 maj 2018 (vecka 11-20)