Filmtips Värme och tryck

 

Film TIPS

Se innan GG1

Tryck 10min

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

 

Se innan GG2

Vad är värme ca 15min

http://www.youtube.com/watch?v=helLXZ80NHY

 

 

 

Vad är värme (julkalender)

https://www.youtube.com/watch?v=SRJ4WcOK3s8

Lite mer om tryck och beräkningar t ex domkraften

https://www.youtube.com/watch?v=atbyh-pbW-A

Lite om tryck

https://www.youtube.com/watch?v=_st6Xbequdo

Lite om beräkna tryck

Experiment om tryck

https://www.youtube.com/watch?v=_sDByCY4SQ0

https://www.youtube.com/watch?v=28TIyWdfxxc

Experiment värme

https://www.youtube.com/watch?v=sXagCR0lzdA&list=PLUuehShA427nKvVmzhLcWje75kdBGMy-e

https://www.youtube.com/watch?v=Zxl31IBT6t4