Engelskläxa till tisdag v. 41

Hej!

Läxan till tisdag är att lära sig att böja verbet ”be” på engelska. Eleverna har fått stenciler där de har övningar med verbet. Vi har arbetat med övningarna i skolan.

Läxan är att lära sig följande:

I am = jag är

you are = du är

he, she, it is = han, hon, den, det är

we are = vi är

you are = ni är

they are = de är