Engelskläxa till onsdag v. 9

Hej!

Idag har eleverna fått i läxa att kunna 5 nya oregelbundna verb som vi har gått igenom. Verben har de på samma stencil som de har fått tidigare och det är verben bite – build.