Engelskläxa till onsdag v. 4

Hej!

 

Idag har eleverna fått en läxa på oregelbundna verb. De har fått med sig ett häfte hem och läxan är att lära sig de fem första verben i alla tre formerna, grundform, preteritum och perfekt particip.

Eleverna ska även kunna den svenska översättningen på verben.