Engelskaläxa till tisdag v. 40

Hej!

Idag har vi gått igenom en ny text som heter ”The Spring Bank School”. Den finns under kapitel 1 ”Family” i Gleerups. Det är sex små dialoger och ordlistorna står under varje text utom den första. Några av glosorna återkommer mer än en gång.

Ni lyssnar och läser texten flera gånger, övar på glosorna så att ni kan stava dem och vet vad de betyder. Om ni kan får ni gärna skriva dem i en mening men det är frivilligt eftersom vi inte har övat det.

Ex: glosa -”both”

We both go to the bus in the morning.