Engelska till onsdag v. 3

Engelskläxan till onsdag är A-texten under unit ”Weather and Seasons”. Den löper över flera sidor men det är inte så mycket text totalt och inte heller så många glosor.

Läs och översätt texten och öva på glosorna till den.