Engelska

Hej!

Eleverna har läxa i engelska från ons V. 2 till ons V. 3. Läsa och översätta texten Cinderella at Spring Bank och träna på glosorna. De finns även på glosor.eu. Eleverna får ett översättningstest på texten V 3.

Läxa i svenska från tors V. 2 till tors V. 3 rättstavning. Orden är kopplade till vårt nya tema i geografi. Orden är kompass, väderstreck, längdgrad, breddgrad, topografisk karta, information, register,  tematisk karta, befolkningsmängd, naturresurser, klimatförändringar.

Bildresultat för cinderella