Elevrådet är…

En grupp på Nils Holgerssonskolan som består av nio elever från årskurserna 6-9.
[checklist]

  • Och som vill vara med i utvecklingen av skolan.
  • Vi använder oss av andra elevers åsikter eller tips på hur skolan kan förbättras och sedan kämpar vi för att genomföra detta.
  • Allt för att elever och personal ska trivas så bra som möjligt på skolan!
  • Vårat Elevråd består av ordförande, elevskyddsombud, sekreterare och 1-3 representanter från varje klass.
  • Vi har även valt ut viceordförande och vicesekreterare
  • Vi har med en lärare i Elevrådet för att kunna få bättre kontakt med personalen när vi ska arbeta fram ett nytt förslag.
  • Elevrådsdeltagarna åker även på utbildningar för att lära sig mer om ett visst område t.ex. påverkan och likabehandling.

[/checklist]