Elevens val med rörelse i fokus

Idag har vi haft elevens val. Eleverna valde mellan 5 olika aktiviteter, lekar, King, promenad, fotboll och Röris. Vid ytterligare två elevensvaltillfällen kommer man att ha samma aktivitet som idag.