Djur

Besöket på Skånes djurpark har vi denna vecka följt upp med att arbeta med djur. I tisdags hade vi tipsrunda med djurfrågor i åldersblandade grupper. I vår klass har alla sedan, antingen på egen hand eller i par, arbetat med ett nordiskt djur. Eleverna letade fakta på nätet som de förde in i en tankekarta. Utifrån tankekartan har de sedan skrivit faktatexter som de presenterat för klassen. Efter redovisningen ställde de frågor om djuret till klassen. Kom gärna in i klassrummet och läs om djuren. Texterna sitter på väggen.