Begrepp kemi v.42

Kemiprov torsdag nästa vecka, vecka 43