Inlägg av Martin.lowall

Fritidshemmets dag!

Fritids, vilken fantastisk verksamhet! Här finns bl.a. förutsättningar för eleverna att skapa och bygga relationer, för lek, för rörelse och för lärande. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv, alltså att vi lär tillsammans och att vi lär av varandra. Detta sker oftast utan att eleverna tänker på det, men det sker varje dag på fritids.  Idag […]

Litteraturpedagog på fritids

Ett av våra prioriterade mål detta läsåret är ju Litteratur och berättande. Därför har vi på fritids bjudet in en litteraturpedagog från biblioteket som träffar en klass i taget för att berätta och inspirera. Idag föll turordningen på eleverna från klass 1.😀📚

Berättelser – Klass 3

Just nu håller vi på med att skriva berättelser på en del av svensklektionerna. Vi tränar bl.a. på att bygga berättelserna efter en viss struktur, inledning, handling och avslutning. Man blev glad av att höra att eleverna inte ville avsluta när lektionen var slut. De ville fortsätta att skriva. Kul!