Inlägg av Carina Jörnland

Bi-prov klass 7 to 26/4

Kap 10, 11, 12 i Gleerups Bi-bok. Fokus på de mål, vi markerat och som står i inledningen till varje kapitel. (Eleverna har det även på papper.) Läs gärna, se filmerna eller lyssna på kapitlen, memorera sammanfattningarna och träna på rep.frågorna, som finns i slutet på kapitlen. Hör av er via mail om ni har […]

Hälsoprojekt / Dans

Fredag 12/1 startar dans för hälsa. Elever i år 6 och 7 är inbjudna att delta på sin Elevens Valtid. I år 4-6 finns fotbollsträning och nu inleder vi en ny hälsofrämjande aktivitet. Handledare är Tove Bergström och samlingarna är i danssalen på ÖG. Lunchen är för alla som ska deltaga kl 11.20, därefter promenerar […]

LUCIA

12/12 Kl. 12.00-14.00 Luciaövning i Nicolai. Fsk, klass 2 och klass 9. 13/12 Kl. 07.00 Samling i kyrkan för alla medverkande. Kl. 07.15 Lucia för föräldrar till de medverkande eleverna. Fika för de medverkande eleverna Kl. 08.30 Lucia för skolan Kl. 13.00 Lucia på Svea Medtag lucialinne, glitter och varma ljusa strumpor. Elektriska tärnljus och […]

Fysikprov i 7:an

Fredag 10 nov prov i fysik; värme och tryck. Läs stjärn-markerade avsnitt i kap 3 och kap 6 i Gleerups fysikbok. Träna på begrepp att kunna förklara. https://docs.google.com/document/d/1aSfVBRSLS6RSgNk925PqIufnkMFXNDtfM-LcQvMb6fU/edit Mvh Carina

Fysikprov i 7:an

Fredag 10/11 prov på värme och tryck i fysik i år 7. Läs i Gleerups de sidor vi markerat med stjärna i Fysikboken i kap 3 och kap 6. Träna på att kunna förklara begreppen. Se dok. https://docs.google.com/document/d/1aSfVBRSLS6RSgNk925PqIufnkMFXNDtfM-LcQvMb6fU/edit Vi ses och tränar mer på torsdag! // Carina

Läxförhör på Värme i fysik

Fredag 20/10 har vi läxförhör på avsnittet värme i fysik. Läs artiklarna vi markerat som favoriter i kapitel 3 i fysikboken på Gleerups. Träna på begreppen, som vi antecknat. Vänligen Carina