Inlägg av andreas.sandberg

Biologi v.38-39 åk6

Den här veckan jobbar vi klart med hur växer och djur anpassar sig för ett liv i lövskog, barrskog och i vatten. På tisdag kommer vi att repetera och jobba med instuderingsfrågor. På torsdag kommer vi att ha ett prov på det vi jobbat med de senaste veckorna. Hur kan man träna? Instuderingsfrågorna (s. 74-85 […]

Matte v.38-40 åk 6

De här veckorna jobbar vi med procent och sannolikhet. Vi har börjat med att omvandla procent till bråk och har då kommit överens att dessa omvandlingar är viktiga att kunna så träna gärna på dem hemma. 1%=1/100 10%=1/10 25%=1/4 75%=3/4 50%=1/2

Torsdag v. 37 åk 4

Idag har eleverna fått tillbaka sina diagnoser i matematiken. Vi gick igenom dem och de har fått reda på vad de ska jobba vidare med nu. Det kommer vi att fortsätta med imorgon för att sen gå vidare till kapitel 2  (Addition och subtraktion) nästa vecka. Vi har också loggat in på nomp.se och jobbat […]

Biologi v 35-39 åk 6

Förra veckan pratade vi mål, bedömning och gjorde en exkursion i skogen. V 35-39 kommer vi att arbeta med biologi och ”Anpassningar i naturen” Några  begrepp som vi kommer att jobba med är: biologisk mångfald, naturtyp, anpassningar, föda, rivir osv. Idag ska vi repetera de vanligaste träden i vårt närområde.

Ma åk 6 v.35-37

Förra veckan gick vi genom målen och hur de blir bedömda i matten. Vi började att jobba med decimaltal, målen för området ser ni på bilden. Efter denna veckans lektioner veckan ska vi vara klara för att göra diagnosen (på tisdag), alltså klara med sidan 21.

Matematik åk 4

Vi kommer under höstterminen arbeta i treveckorsperioder i matematiken. Det första arbetsområdet är taluppfattning (se mål på bilden) under v. 35-37. Efter två veckor gör vi en diagnos och därefter blir det en vecka med fördjupning eller repetition.